Mat är vår medhjälpare, vår support, ibland vår undergång. Men den är inte vår räddning. En ändring i kosten kan hjälpa oss - men om vi fortsätter att koncentrera oss endast på mataspekten och välbefinnande, kommer pendeln efter ett tag att svänga tillbaka och vi blir sjuka igen just från samma mat som en gång gjorde oss "friska". Oavsett vad vi äter, blir våra kroppar automatiskt friska när vi strävar mot en positiv riktning och följer vår individuella väg. Om vi är helt fokuserade och utför vårt självvalda arbete, tacksamma för livet och lever med kärleken.

Källa: "Food and Healing" av Dr.Annemarie Colbin