Alma Nova

Alternativjournalen

BMC Complementary and Alternative Medicine

Cell Metabolism

European Journal of Clinical Nutrition

European Heart Journal

FALK (föreningen för antroposofisk läkekonst)

Hälsosidorna

Nordic Nutrition Council

Protocel - MedNature AB

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering

SIEM - Svenska Institutet för Ekologisk Medicin

Tidningen 2000-Talets Vetenskap

The Journal of the American Medical Association - JAMA

The New England Journal of Medicine

Vidarkliniken