Affärsidé

 

Att stärka din energi och livskvalitet genom konsumtion av oraffinerat mat, utvalda egenvårdsprodukter och individuella hälsokonsultationer.


 

Ett naturligt steg mot bättre hälsa

 

Med 30 års erfarenhet inom hälsokost sektorn har vi insett vilka leverantörer och vilka produkter är viktigast för våra ändamål. Vi har omsorgsfullt vald ett produktsortiment bestående av livsmedel, örter, naturläkemedel, kosttillskott och naturliga hygienartiklar.


Vår vision

Mer energi och livskvalité i samband med ett medvetet matval (oraffinerat mat). Vi saluför alltså kvalité livsmedel men sluta inte bara med mat men erbjuder även egenvårdsprodukter. Men vi gå ett steg längre - vi skiljer oss från andra webb- och hälsobutiker genom att försäkra dig om ett personlig bemötande och att vårt utbud är omsorgsfullt utvalda, opåverkat av kommersiella avsikter.


Miljömål 2017

En påse? Alla plastpåsar har en inverkan på vår miljö. Genom att använda färre plastpåsar sparar vi på jordens resurser. Med den här informationen vill vi uppmana dig att tänka efter. Behöver du verkligen en påse?

Informationsplikt om plastbärkassars miljöpåverkan: Regeringen har beslutat om en ny förordning om plastpåsar. Syftet med förordningen är att minska förbrukningen av plastbärkassar, minska nedskräpning samt att nå mer effektivt resursutnyttjande. Målen är att minska förbrukningen av plastbärkassar generellt och att tunna plastbärkassar inte överskrider 90 påsar per person och år senast den 31 december 2019 och 40 påsar per person och år senast den 31 december 2025. Förordningen omfattar alla plastbärkassar som tillhandahålls för att konsumenter ska kunna packa och bära varor från den plats där varorna tillhandahålls (såväl tunna som tjocka påsar). Förordningen omfattar inte tunna plastbärkassar (tunnare än 15 mikrometer) och som behövs av hygienskäl eller som förpackning för livsmedel som säljs i lösvikt. Flergångs kassar omfattas inte heller.

Vilka påsar kan jag använda istället? Alla bärkassar påverkar miljön och därför är det viktigt att använda de påsar, kassar eller väskor som du har hemma. Om du köper en ny påse så se till att använda den så många gånger som möjligt innan du återvinner den.

Vad ska jag använda istället för plastpåse som soppåse? Som alternativ finns speciella avfallspåsar att köpa på rulle i butik. Dessa påsar är ofta tunnare än plastbärkassarna vilket innebär att resurser sparas. En annan fördel är att de saknar tryck. När man trycker på plastbärkassar ger det utsläpp av flyktiga organiska ämnen som är farliga för miljön. Källa: www.naturvardsverket.se


Saknar du en KRAV produkt?

Du kan beställa ett KRAV-märkt alternativ till de EU-ekologiska produkterna i vårt sortiment. Lämna dina önskemål så kontaktar vi dig.

KRAV-märkt är godare för hälsan och miljön Att köpa ekologiskt är att hylla livet. I alla dess former. Från din egen kropp till fåglar i luften, småkryp på fälten och maskar i jorden.

EU-ekologiskt, symbolen med det lilla lövet, visar att EU:s lagstadgade minimiregler för ekologisk produktion har följts.

KRAV har högre ambitioner och har därför regler som på många områden går längre. KRAVs ekologiska plusmeny innebär bland annat:

Hårdare regler och fler kontroller KRAV prioriterar djurvälfärd hårdare och har skarpare miljö- och klimatregler än baskraven för ekologiskt. Och kontrollerar djurhållare oftare.

Större fokus på hälsa Ett exempel är tillsatsen nitrit som det bara är KRAV som inte tillåter.

Socialt ansvar KRAV inkluderar också sociala rättigheter, till exempel rätten för arbetstagare att organisera sig.

Bredare märkning KRAV har också regler för fiske, butik, restaurang och ursprung.

Demokratiskt beslutsfattande KRAV är en ekonomisk förening där företag och organisationer är medlemmar med lika rösträtt och möjlighet till inflytande. Dessutom har du möjlighet att påverka genom öppna remisser där den som vill kan ge sina synpunkter.

Källa: www.krav.se


Weledas husapotek

Sedan 1921 har Weleda tillverkat hudvårdsprodukter och antroposofisk medicin av biodynamiska och ekologiska ingredienser.

AB Visby Hälsokost är ombud för ett urval av Weledas egenvårdsmedel som är framtagna så att du själv kan ta hand om enklare, tillfälliga åkommor och på detta sätt ta ansvar för din egen hälsa. Produkterna är väl beprövade under decennier och baseras helt på naturliga ingredienser. De är alla framtagna med högvärdiga råvaror och så långt det är möjligt från kontrollerade naturenliga och biodynamiska odlingar. 

Mer information om produkterna finns på www.husapoteket.org eller ring 08-522 961 00 eller skriv till falk@husapoteket.org

Bakgrund

AB Visby Hälsokost (Cikoria) startades i mars 2003 i Klintehamn. Där drev vi Cikoria HB i ett år, innan blickarna vändes norrut. Vi tyckte inte att vi nådde tillräckligt många. Flytten gick först till en liten lokal på Byrumsgatan på Södercentrum. Sedan i mars 2006 var det dags att flytta våra 30 kvadratmeter butik, tvärs över parkeringen, in till öns då största Ica butik. Vi såg Ica Atterdags som den perfekta "sambon" med kvalitetmedvetna kunder.

AB Visby Hälsokost är en fristående hälsokostbutik och tillhör ingen butikskedjan.